R3:109


(Rubrik:)         Kiöla sochn.

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Östare Flogna
           Vthj sädhe 10 1/4 tunna
           Vthj trädhe  4 tunnor
B        Godh lermylla
           Höö i gierdeß linderna 14 laß
F¹       Måße änngh hö 26 laß
           Fånnge skogh och mulebet til nödtorft
           Lithet fijske i Rännckenn
           Humble gårdh 200 stänger
           
  Notarum Explicatio

A        Sans gården.
           Vthj sädhe  4 tunnor
           Vthj trädhe 1 5/8 tunna
B        Elack sanndh mylla ful medh sogh
           Höö på gierdeß linderna 20 laß
           Fånngeskogh och mulebet til nödtorft
           Lithet fiske i Ränckenn
             
  
(Karttext till Östra Flogned:)

Här möter Skarebolz² ägor
Här möter Ånebolz ågor
Östare Flågna.
Ränckenn
Här möter Wästare Flogneß ägor
På denna sijdhan ähr skogh och mulebet emillan Wästare Flogna och Sandz garden.

(Karttext till Sandsgården:)

Räncken
Sans gården.
Skogh och fiäll emillan Hallebol och Sandzgarden³
Scala ulnarum


¹ Bokstaven F och följande tecken är tecknade med rött tusch
² Ändrat till Skaarbolz ägor
³ dvs. Sandzgården