R3:11


(Rubrik:)          Brunskogh sochn.                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A¹     Stenstan.
B     Grunn lergiordh.
       Vthj sädhe ad 4 tunnor
       Vthj träde 1 1/6 tunna
C    Måßewalz änngh full medh stenn höö 9 laß. 
       Höö på giärdeß linnderna ad 5 laß.
       Fånnge skogh och mulebeth till nödhtorfft.
       

      

  Notarum Explicatio


A    Föskie. Et heelt hemmann halfft crone
                   och halfft skathe.
B    Godh sanndh mijlla.
C    Lermijlla.
D    Röömijlla.       
       Vthj sädhe ad 8 1/2 tunna
       Vthj trädhe ad 3  tunnor
E     Sannk måße walz änngh ad 28 laß.
F     Enn betheß haga. 
       Höö på gierdeß linndernna 8 laß.
       Fånnge skogh och mulebethe till nödhtorfft.
       Enn bäckiequarnn som går, höst och wåår.
       Elagt fijske i Fåånn.
       Humble gärdh 150 stänger.
       
      

           
(Karttext till Föske:)

Scala ulnarum
Skogh och mulebeet
Föskie.
Här möther skogh och mulebeet emillan Föskie och Kallewijckann
Här möther skogh och mulebeet emillan Stenz stann och Föskie. 

(Karttext till Stenstan:)

Stenstan
Skogh emillan Föskie och Stenz stann.
Skogh emillan Stenz stann och Wijckenne.


¹ Bokstäverna A-C  är tecknade med rött tusch.