R3:110


(Rubrik:)           Jösze häratd

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Ånebol.
           Vthj sädhe 12 tunnor
           Vthj trädhe  4 tunnor
B        Godh lermylla
C        Elack måße valz ängh 19 laß
           Höö på gerdes linderna 10 <laß>
           Fånngeskogh och mulebet jnthet
           mer än här inne i näßit
           Godh fiske i Rännckenn
           Lägennhet at giöra mer åker
      
      
  
(Karttext:)

Åneboll.
Scala ulnarum
Här möter Skarebols ägor med en odegårdh¹
Här möter Östare Flognaß ågor
Räncken
Nore sundh
 

¹ dvs. ödegårdh