R3:111


(Rubrik:)           Kiöla sochn

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Skarebol.
           Vthj sädhe 12 tunnor
           Vthj tradhe  4 1/8 tunna
B         Lermylla
C         Elack röö mylla
D         Måße walz änngh hö 10 laß
           Höö i gierdeß lindorna höö 10 laß
E         Nij rönninngar 9 laß
F         Eth ödetorp hether Gunnarßbyen
           Måße valz höö 20 laß
           Fångeskogh och mulebet til nödhtorfft
           Fijske i Hungenn
           
  
         
(Karttext:)

Hungen
Skogh och mulebet emillan Kiöla präßtegårdz agor¹ och Skarabolz ägor.
Skarebol.
Skogh och mulebet emillan ödegården och Skareboll.
Här möter Ånebolz ägor
Här möter Östare Flognaß ägor.
 

¹ dvs ägor