R3:112


(Rubrik:)           Jösze härad 

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Graff
           Vthj sädhe 6 tunnor
           Vthj trädhe  1 5/8 tunnor
B        Grunn lera jnthet godt
C        Måßewalz änngh 6 laß
           Höö i gerdeß linnderna 10 laß
           Fångeskogh och mullebet till nödtorfft
           Fiske vthj Rännckenn godt

 Notarum Explicatio


A        Hole.
           Vthj sädhe 5 3/4 tunnor
           Vthj trädhe  1 5/16 tunnor
B        Elack och grun lergiordh
C        Måße wallz änngh till 9 laß
           Höö på gierdeß linderna 6 laß
           Lithet fångeskogh och mulebethe
           Nödhtorfftigh fijske i Askesiönn
           Quarnn som går höst och wåår
D¹       Enn holme som liger till Huitesteen j Edha
           starwalz höö 3 laß
  
(Karttext till Grav:)

Här möter Noras ägor i Heeda sochnn.
Nore sundt
Här ähr Ånnebols näß
Graf
Skogh och mulebet emillan Hola och Graff.
Räncken

(Karttext till Hole:)

Här möter Edha sochn och Sodre by med sina skogz agor.²
Askesiön
Hole.
Skogh och bergh emillan Ny sochn och Hole.


¹ Bokstaven D och följande tecken tecknade i rött tusch )
² dvs. ägor