R3:113


(Rubrik:)           Kiöla sochn

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Rangelrodh
           Vthj sädhe   4 3/4 tunna
           Vthj trädhe  2 tunnor
B        Godh lergiordh
C        Sandh mylla
D        Måße walz änngh 7 l
           Höö på gierdeß linderna 10 l
           Fånngheskogh och mulebet
           till nödhtorfft
           Nödhtorfftigh fiske i Hun-
           gen

 Notarum Explicatio

A        Russgarden.¹
           Vthj sädhe   7 tunnor
           Vthj träde  2 1/2 tunna
B         Lergiordh medh sågh vthj
C        Godh sanndh mylla
D        Måße valz ängh hö 12 l
E         Starwalz ängh hö 10 l
           Höö på gierdeß linderna 9 l
           Fånnge skogh och mulebet nogh
           Lithet fiske i älffwenn
                     
  
         
(Karttext till Ragnerud:)

Rangelrödh
Hungen lacus
Bolsta med sina ägor

(Karttext till Rudsgården:)

Russgården
På denna sijdan möter Lunz ängiar och skogh
Skogh och mulebet emillan Flogna och Rußgården
Fogaß tilhopa medh det öffriga.
Scala ulnarum


¹ dvs. Russgården