R3:114


(Rubrik:)           Jösze härad

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Bolsta.
           Vthj sädhe 11 1/2 tunna
           Vthj trädhe  4 1/4 tunna
B        Godh¹ sandh mylla
C        Sanck måße walz ängh hö 26 laß
           Höö på gierdeß linderna 8 laß
D        Eth ödetorp som bruckaß wnder
           Bolsta. Hårdewalz hö 6 laß
           Fånngeskogh och mulebet til nödtorft
E         Betheß hagar
      
      
  
(Karttext:)

På den sijdhan ähr en sandmo emillan Bolsta och Kiöla ¼ mijld öffwer
Bolsta.
Här möter Lernäß ägor 
På denna sijdhan möter Rußgården med sina skogz ägor
Scala ulnarum
 

¹ d nästan utsuddat