R3:115


(Rubrik:)          Kiöla sochn.

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Tälle
           Wthj sädhe   3 1/4 tunna
           Wthj trädhe  1 1/tunna
B        Grunn lergiordh
C        Elack hårdewalz änngh hö 7 laß
           Höö i gerdeß linderna 3 laß
           Fångeskogh och mulebet till nödhtorft

 Notarum Explicatio

A        Hofsten.
           Vthj sädhe 10 tunnor
           Vthj trädhe  3 5/8 tunna
B         Ler mylla
C        Måße walz röninngar höö 8 laß
D        Eth ödetorph wnder Hoffstenn
           Hårdewalz hö 16 laß
           Fångeskogh och mulebet til nödtorft
           Höö på gerdeß linderna 8 laß
          
           
                              
(Karttext till Tälle:)

Tompte ägor möter här
Tälle
Emillan Tälle och Hooffsten ähr skogh och mulebeet

(Karttext till Hovsten:)

Håffwesten.
Stora fiäll emillan Gränbaka i Jerneskogh sochn
Här jntil ligger Nolmarkz häradt och Jiernsko sochnn medh Fiußerådhz ägor.