R3:116


(Rubrik:)           Jösze härad

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Tömpte.
           Vthj sädhe 22 tunnor
           Vthj trädhe  8 tunnor
B        Ler mijlla
C        Lergiordh medh sågh vthj
D        Elack och grun lera
E         Måße wallz änngh höö 24 laß
F         Elack nijrönningh höö 5 laß
G        Hårde wallz änngh höö 12 laß
H        Elacka ler backar som jnthet doga
           Fånngeskogh och mulebet til nödhtorft
           Höö på gierdeß linderna 10 laß
           Fijske vthj een skogz siöö
           Humble gårdh 200 stänger
      
      
  
(Karttext:)

Emillan Tompta och Lund ähr 1/8 mijld skogh och mulebet
Tömpte.
Stora fiäll emillan Nolgård i Jernsko sochn och Tömpte
Här möter Solbergz ägor med sin åker och ängh
Tälle ägor
Scala ulnarum