R3:117


(Rubrik:)           Kiöla sochn.

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Solbergh
           Vthj sädhe 15 tunnor
           Vthj trädhe  5 3/tunnor
B         Elack sågh giordh
C        Grun lera
           Hö på gerdeß linderna 10 l
D        Hårdewalz änngh 30 l
E         Måßewalz änngh  6 laß
F         Mijcket sandhreffwenn
           måsewalz ängh 30 laß
G        Eth ödetorph bruckaß
           halffpartenn vnder Lundh
           och hal<ff>parten wnder Solbergh
           Hårdewalz höö 8 laß           
           Fångeskogh och mulebet lithet
           Lithet fiske i elffwen
          
           
                              
(Karttext:)

Solbergh.
Här möter Tompte ägor 
Deße ängiarna ähre belägna öster ifrån gården wijdh elffwan 1/16 mijld. Skogh och
       stora måßar emillan
Här möter Rußgårdz ägor.
Här möther Bodha ägor i Jernskogz sochn och Nolmarkz häradh
Fogaß tilhopa med det öfriga