R3:118


(Rubrik:)           Jösze härad

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Lundh.
           Vthj sädhe 16 3/4 tunna
           Vthj trädhe  6 tunnor
B        Godh lermylla
C        Elack såghgiordh
D        Hårde walz änngh 4 laß
           Höö på gierdeß linderna 8 l
E E¹    Eth halfft ödetorph till
           hopa medh Öffware Älge-
           sta. Höö öff<we>r alt 13 laß
F        Sand[d]hrefftna måßewållz
           ängiar 23 laß
G        Starwalz ängh 24 laß
           Nödtorfftig fångeskog och mu-
           lebethe 
           Haff<we>r och et halfft ödetorp
           tilhopa medh Solbergh
      
      
  
(Karttext:)

Fogaß tilhopa
Lundh.
Rußgårdz ägor med sin åker och ängh
Denna elfwen kommer ifrå Jerneskogh och löper at² Kiölen.


¹ Det andra E:et är tecknat med rött tusch
² dvs. åt