R3:120


(Rubrik:)           Jösze härad

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Kiöla prästegård
           Vthj sädhe 10 tunnor
           Vthj trädhe  5  tunnor
B        Godh lermylla
C        Gränsanndh
F         Måße walz ängh 27 l
           Höö på gerdeß linderna 10 l
           Fångeskogh och mulebet till
           nodtorfft¹
           Godt fiske i Hungen
           Quarn som går åhr och dagh
           Haff<we>r och små ängiar wijdh Torgeß-
           rödh och finneß på nästföliandhe
           sijdha

A²       Klåckaregården
           Vthsädhe   3 1/2 tunna
D²       Sandhmylla
           Hårdewålz höö 12 laß
           Fångeskogh och mulebet jnthet
E²       Elack måß som jnthet do-
           ger

 Notarum Explicatio

           Det som ligger på wästa
           elffwenn ähr enn ödetompt
           Hammar benämdt som bru-
           kaß wnder Prästestommenn
           J wthsädhe   6 3/4 tunna
E         Sanndh mylla
G        Måße walz änngh mycket
           sandh[d]reffwan höö 14 laß
H NB  Sanck måße som slåß höö 12 laß
I W     Eth odetorph³ som bruckaß vnder
           Prästeståmpnenn höö 7 laß
         
         
(Karttext:)

Här möter Grötwedz ägor med sin åcker och ängh
Kiöla prästegårdh
Hungen
Kijrckiann
På denna sijdan möter Sättra med sina ägor
Klåckare gårdenn
Finneß igen på nästfölliande sijdha


¹ dvs. nödtorfft
² Bokstäverna A, D och E är tecknade med rött tusch
³ dvs. ödetorph