R3:121


(Rubrik:)           Kiöla sochn.

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Torgesrödh.
           Vthj sädhe   8 tunnor
           Vthj trädhe  2 1/tunna
B        Lera
C        Hårdewalz höö öffwer alt 20 l
           Fångheskogh och mulebet nogh
           Godt fiske i skogz siögar
           Lithen quarnn som går höst och
           wår
D X¹  Deße små änngiarna liggia
           till Prästestompnen
           höö 6 laß
          
                                      
(Karttext:)

På denna sijdan löper Torgerßrödh skogz ägor til den norske gränßen, med skogh
        bergh och skiögar
Torgesrödh
Här ähr Prästegårdz skogz ägor
Hungen.
Här moter Skara bolz ägor.
 

¹ Bokstäverna D och X  är tecknade med rött tusch