R3:122

(Rubrik:)           Jösze härad

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio

A   Öfware Älgesta
       Vthj sädhe   9 5/8 tunna
       Vthj trädhe   3 tunnor
B   Grunn lera
C   Hårdewalz änngh 18 laß
D   Eth ödetorph elackt hårdewaldz
       höö 3 laß
E    Starwalz änngh höö 5 laß
      Höö på gerdeß linder[m]na 8 laß
      Fiske och mulebet til nödtorfft.
      Haff<we>r och et halfft torpeställe til
      hopa medh Lundh

  Notarum Explicatio

A¹ Nedre Ålgesta
     Vthj sädhe   9 3/8 tunnor
      Vthj trädhe   3 tunnor
B    Lermylla
C    Elack hårdewalz ängh 12 laß
D   Sandhtreffwenn måßewallz änngh 16 laß
     Höö på gerdeß linderna 7 laß
     Fännge skogh och mulebet till nodtorfft.
E   Sandhtreffwenn måßewalz änngh som
      ligger till Lernäß höö 12 laß


(Karttext till Övre Älgestad:)

Öffware Älgesta
På denna sijdhan ähr stora fiäl och skogh, emilla Älgestad och Gränbacka vthj Jernsko sochnn j                 Nolmarken.
Fogaß tilhopa
Skogh och mulebet emillan gården och ängiarna

(Karttext till Nedre Älgestad:)

Nedre Ålgesta
Här möter Lundz ägor¹ Bokstäverna A-D skrivna med rött bläck.