R3:123(Rubrik:)           Kiöla sochn

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A  Lernäs
     Vthj sädhe    14 ¾ tunna
     Vthj trädhe    5   tunnor
B  Elack och grunn lera
C  Måße walz änngh mijcket sand-
     treffwenn höö 44 laß
D  Elackt ödetorp vnder Lernäß
     Hårdewalz höö 3 laß
E   Beteßhagar
     Fångeskogh och mulebet lithet
F¹  Måßewalz änngh till Sätter
     Höö 3 laß
     På andra sijdan effter
     Lernäß haffwer och enn lithen
     änngh tilhopa medh Älgesta
     änngenn

(Karttext:)

Fogaß tilhoopa
Lernäs
Här möter Bolsta ägor
Här möter Bolsta ägor
Fogaß tilhoopa


¹ Bokstafen F tecknad i rött bläck