R3:124


(Rubrik:)           Jösze härad

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Grytwee.
           Vthj sädhe 13 1/2 tunnor
           Vthj tradhe  4  tunnor
B        Grun lergiordh
C        Eth torpeställe som bruckaß wnder
           Grijtwee. Hårdewalz ängh 10 <laß>
E         Vthsäde 2 tunnor
D        Elack hårdewalz änngh hö 6 l 
           Höö på gerdeß linderna 10 l
F         Betheß hagar
           Fångeskogh och mulebet till nödtorft
           Godt fiske i Hungenn
           Haffwer sinn änngh på näst föli-
           iandhe sijdha
          
      
        
(Karttext:)

Här möter et stort högt fiäll huilket kallaß Wallefiället
Grytwee.
Hungen
Här moter¹ Kiöla ägor med sin åker och ängh.
Scala ulnarum


¹ dvs. möter