R3:125


(Rubrik:)           Kiöla sochn

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A                Sättre.
                   Vthj sädhe  5 1/tunnor
B                Elack och grunn lera
C                Hårde walz änngh 11 laß
                   Höö på gierdeß linnderna 8 laß
                   Fånnge skogh och mulebet til nödtorft
                   Enn quarn som går åhr och dagh
                   Haffwer och en ängh wijdh Lernäß    
lyder till  Måßewallz änngh mycket sandref-   
     Grötwed² wenn och älffwen giör offta skada
                   Höö 70 laß
E                 Enn elack måßewalz änngh som
                   liger till Melbijen i Eda sochnn
          
          
                                      
(Karttext:)


Här möter Kortlandz ägor
Sättre
Emillan Grytwee och deße ängiarna ähr ¼ mjld belägne öster ifrå gardenn³. Elfwen
        heeter Wrångh
Här möter Bolsta ägor
Här möter Wäßbij ägor
Här möter Nolbij ägor
Hungenn


¹ Bokstaven D  är tecknade med rött tusch
² den inskjutna kommentaren är skriven av en senare hand
³ dvs. gårdenn