R3:126


(Rubrik:)           Jösze härad   Kiöla sochn.

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Låszerudh¹.
           Vthj sädhe   8 tunnor
           Vthj trädhe  2 ½ tunna
B        Grunn lermylla
C        Mäsze walz änngh 27 laß
D        Star walz änngh 10 laß
           Höö på gierdeß linderna 8 laß
           Allehannda fångeskogh och mulebet
           Godt fiske i skogz siögar
           Quarn som går höst och wår
      
      
  
(Karttext:)


Denna ängian ähr belägen wäster nor ifrån gården 3/8 mijld.
På denna sijdhan löper Läßerudz skogz ägor vthj den norske gränßen med skogh, bergh
         och måßar och nijttiga fijskie kiärnn 1 mijld.
Läszerudh.
Emillan Torgerzrud och Läßerud ähr 1 skogz backa
På denna sijdhan möter Grannerödh och Korteröd med sina skogz ägor.
Scala ulnarum


¹ ändrat från Läszerudh