R3:127


(Rubrik:)     Eda sochn.¹                          
                  

    Desze efterskrefne hemman ähro
   
affrijthat och belägne vthj Eedha sochn.
            Nembligen pro anno 164<...>.

  Eedha sochn                                       folio     127                
  Norreby                                             folio     128                  
  Söderby och Nora                             folio     129                       
  Hwitensten                                         folio     130              
  Fiäll                                                   folio     131  
  Eggenäß och Leehr ååth                     folio     132
  Skiöggerwåhl                                     folio     133            
  Ååß                                                   folio     134         
  Håffwelße                                          folio     135                  
  Hälliebo                                             folio     136                   
  Norre Empterödh                              folio     137 
  Söder Empterödh                              folio     138                       
  Morast                                              folio     139              
  Wästegården och Långelandh            folio     140  
  Hålte bärgh                                       folio     141
  Kortlandh                                         folio     142            
  Mäbby och Hammar                         folio     143         
  Wäßby                                             folio     144                  
  Nolby                                               folio     145                   
  Hagen                                               folio     146


¹ även skrivet Eda sochn ovanför rubriken