R3:128


(Rubrik:)          Edha sochn. Kiöla giäldh.    Jösze härad  


                                                                                          
 Notarum Explicatio


A        Norre By.
           Vthj sädhe 18 1/2 tunnor
           Vthj tradhe  7 tunnor
B        Grunn lermylla
C        Mijre walz änngh 7 laß
D        Eth ödetorph som bruckaß
           vnnder Norre by hö14 l
E         Och eth ödetorph elackt
           Hårdewalz höö 9 laß
           Fångeskogh och mulebet nogh
           Fiske i Bijskiönn
           Höö på gierdeß linderna 12 l
      
      
  
(Karttext:)


By siön.
By Siön
Skogh och mulebeet
Norre By.
Här möther Sörabij medh sin åker och ängh
Fogaß tilhopa
Scala ulnarum