R3:129


(Rubrik:)           Edha sochn.

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Södre By.
           Vthj sädhe   6 3/4 tunnor
           Vthj trädhe  3 5/16  tunnor
B        Godh lermijlla
C        Måße walz ängh 12 laß
D        Hårde walz änngh 6 laß
           Höö på gierdeß linderna 15 laß
           Kan och finnaß lägenhet ath giöra
           mera åker
           Fångeskogh och mulebet til nödtorft
           Godt fijske i Bijsiönn
           Humble gårdh 200 stänger
 

 Notarum Explicatio

A        Nora.
           Vthj sådhe   12 3/4 tunnor
           Vthj tradhe    5  tunnor
B        Godh lermijlla
C       Måßewalz änngh 67 laß
D¹       Starwallz änngh 3 laß
           Höö på gierdeß linderna 5 laß
           Fångeskogh och mulebet till nödtorf<t>
           Godt fijske i Hungenn
           Humble gårdh 200 stänger
           
                                        
(Karttext till Södra By:)

Bysiön.
Södre By
Här ähr Norre Bij medh sin åcker och ängh belaget²
Emillan Bygårdarna och Nora ähr stora bergh och skogh.

(Karttext till Södra By:)

Hungen.
Här ähr et stort bergh beläget som heter Liungz åßen.
Nora
Norsundh
 

¹ Bokstaven D är tecknad med röd tusch
² dvs. beläget