R3:13


(Rubrik:)           Brunskog sochn.                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio


A     Tackene.
B     Sandmijlla.
C     Elack lermijlla.
       Vthj sädhe 7 tunnor
       Vthj trädhe 3 5/8 tunnor
D     Enn sanck måße änngh 16 laß. 
        Wthj gierdeß linnderna 5 laß.
E      Enn odugeligh måße
        Allehånda fånge skogh och mule-
        bethe til nödtorfft.
       
Fiskie i eth skogzkiernn
F¹     Mijcket sandreffwenn måßewalz
        ängh som ligger till Slobyn höö
        4 laß.     
      

  Notarum Explicatio

A     Slobyn. 
B     Elack ler mylla. 
       Vthj säde 3 3/4 tunnor. Vthj trädhe 2  tunnor
C     Sandh mijlla
D     Måße walz änngh ad 3 laß.
       Höö på gierdeß linnderna 10 laß.
       Enge rönningar långt j skogen som jngen kun-
       de komma till, höö som slåß och skiärß i
       öffwann benemte rönningar til 6 laß.
       Än en lithen walzängh som ingen kunde mä-
       ta till 3 laß.
       Allehånda godh fånge skogh och mulebete nogh.
       Fiske i skogz skiögar till nödtorfft.
       

A    Salungen eth nij wpbrukat torp på Slobij
       skogen beläget.
B    Sandgiord till wthsäde 2 5/8 tunnor
C    Hårdwalz engh, höö 2 laß.
       Haff<we>r och små ronningar i skogen som jngen      
       kan mätha til 4 laß.

       
      
         
(Karttext till Takene:)

Tackene.
Här möther skogh och mulebet emillan Slobij ägor och Gunnarß skogh sochnn.
Här möther skogh och mulebet emillan Tobyn och Tackenne
Här möter Gryterödz ägor.

(Karttext till Slobyn:)

Här möter Fiälz ägor.
Här möther store finne marken emillan Frijßdalen och  Brunnsko sochnn
Slobyn.

(Karttext till Salungen:)

Salvngen.

 

¹ Bokstaven F är tecknad med rött tusch.