R3:130


(Rubrik:)           Jösze härad 

    
                                                                                          
 Notarum Explicatio


A        Hwitesten.
           Vthj sädhe 10 1/2 tunnor
           Vthj tradhe  4 1/2 tunna
B        Godh lermylla
C        Såghgiordh
D        Grund ländh måße walz ängh 16 l
E         Eth ödetorph vnnder Huitstenn
           hårdewalz höö 6 laß
           Höö i gerdeß linderna 7 laß
           Fånngeskogh och mulebeth til nödtorft
           Quarnnefall til gårdenn
           Godt fiske i Bij siönn
          
      
        
(Karttext:)


By siön.
Hwitesten
Här möter stora fiäl
Emillan Huitstenz ägor och Stranz ägor i Nij soch<n> ähr skogh och bergh
Scala ulnarum