R3:133


(Rubrik:)           Edha sochn.

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Skiögerwål
           Vthj sädhe 11 5/tunnor
           Vthj trädhe  5  tunnor
B        Godh lermylla
C        Sandh mylla
D        Elack måßewalz änngh 12 l
           Höö på gierdeß linnderna 14 l
           Fångeskogh och mulebet jnthet
           Lithet fiske i Bij siönn 
          
  
                                   
(Karttext:)

Skiögerwål.
Här möter Lerråtz ägor.
Här möter Hammarz ägor med sin åcker och ängh
Bij siön.
Scala ulnarum