R3:134


(Rubrik:)           Jösze härad

    
                                                                                          
 Notarum Explicatio


A        Åss.
           Vthj sädhe 10 3/4 tunnor
           Vthj trädhe  5 tunnor
C¹       Måße walz änngh 4 laß
B        Mijcket grun lera
C        Godh sanndh mylla
E         Starwalz änngh 10 laß
           Höö på gierdeß linderna 14 laß
           Fånngeskogh och mulebet nogh
           Humble gårdh 200 stänger
          
      
        
(Karttext:)

På denna sijdhan ähr skog bergh och stora onyttiga måßar wp til Hälgeboda 1½ mild
Åsz.
Här möter Högz ägor en frälßegårdh¹ C bör vara D.  D saknas i Notarum Explicatio men markerar en äng på kartan