R3:136


(Rubrik:)           Jösze härad

    
                                                                                          
 Notarum Explicatio


A        Hälgebo.
           Vthj sädhe 13 tunnor
           Vthj trädhe  5 tunnor
B        Godh ler mylla
C        Godh sanndh mylla
           Höö på gierdeß linderna 12 l
D        Mäßewalz änngh 7 laß
E         Eth ödetorph hether Hatte-
           rödh vnder Hälgebo
           Hårdewalz 5 laß
           Fånnghe skogh och mulebet nogh
           Godt fijske i skogz siögar
           Quarnn som går åhr och dagh
           Humble gårdh 300 stänger
          
        
(Karttext:)

På denna sijdhan om skiön löper Häliebo ägor i Norigeß gren ßenn.
Lacus
Skogh och bergh
Hälgebo.
Falskogh och stora bergh j bland medh onytiga måßar sträcker sigh til Empteröd och
        Åß ägor, medh skogenn 3/4 mil
På denna sijdan sträcker sigh Häliebo äger emot Bortakanz agor¹ i Gunnarsko
        sochn 3/8 mijld.


¹ dvs. ägor