R3:137


(Rubrik:)           Edha sochn.

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Norre Ämterödh.
           Vthj sädhe 10  tunnor
           Vthj trädhe  4 3/tunnor
B        Sanndh mylla
C        Mäßewalz änngh 17 laß
           Höö på gierdeß linderna 10 l
           Fånngeskogh och mulebet til nödtorft
           Lithet fiske i 2 skogzkiärnn
           Enn lithenn quarnn som går
           höst och wår
D¹        Starwalß änngh till Hälgeboo
           höö 12 laß
E         Starwalz änngh till Södra
           Ämtherödh höö 7 laß
 
          
                                     
(Karttext:)

På denna sijdann ähr strax denn norske gränßenn och Magnorß Broo, belägenn offwer²           
        denna älffwen vtij 1/16 mild ifrån gårdenn älffwen kallaß Wrångh.
Här möther Morast ägor
Norre Ämterödh
Här moter³ Södra Ämterödhz ågor
Fogaß tilhopa
Norre Ämpterödz skogz agor4 på sijdor.
Södre Ämpterödz skogz ägor
Deße här ängiarna ähre belägne öster når jfrån gårdenn, wijdh paß 3/8 mijld.Och ähr denn       
         samma älffwen som löper vth om gården.


¹ Bokstaven D är tecknad i rött
² dvs. öffwer
³ dvs. möter
4 dvs. ägor