R3:138


(Rubrik:)           Jösze härad

    
                                                                                          
 Notarum Explicatio


A        Södre Ämterödh.
           Vthj sädhe 12 1/2 tunnor
           Vthj trädhe  5 1/4  tunnor
B        Elack sanndh mylla
           Höö på gerdeß linderna 6 l
C        Hårdländh måßewalz ängh
           mijcket sandthreffwen 28 <laß>
           Fånge skogh och mulebet lithet
           Fiske till nödhtorfft
           Quarnn som går, höst och wår
           Humble gårdh 3000 stänger
D¹      Måße walz änngh mycket
           sandhtreffwenn liger till
           Morast höö 25 laß
          
      
        
(Karttext:)


Här möter Norre Amterödhz² ågor.
Södre Ämterödh
Morastz ägor
 

¹ Bokstaven D är tecknad i rött
² dvs. Ämterödhz