R3:139


(Rubrik:)           Edha sochn.

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Morast
           Vthj sädhe 20  tunnor
           Vthj träde    8  tunnor
B        Sandh giordh
           Höö på gierdeß linnderna 6 laß
C        Sanndhtreffwen måßewalß änngh 5 laß
D        Hårde walz änngh 4 laß
E         Betheß haga
           Fånngheskogh och mulebet nogh
           Quarnn som går åhr och dagh
           Fijske i skogzsiögar
           Humble gårdh 300 stänger
           Haffwer och ängh belägenn wijdh Ämte-
           rödh
F         Sandbacka som jntit duger
          
 
                                    
(Karttext:)

På denna sijdan om elffwen Wrångh sträcker sigh Morast skogz ägor vthi norske
           gränßer doch eij annat än sandmoar
Här möter Norbij skogz ägor.
Denne wägen kommer ifrån Calstadh och löper offwer¹ Magnorß Broo och til Christann
Finß igen på nästföliande sijdha
Här möter Wästegårdz ägor
Morast


¹ dvs. öffwer