R3:14


(Rubrik:)           Jösze härad                
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A    Fiäl.
B    Elack sandgiordh full medh sågh.  
       Vthj sädhe 6 1/2 tunna
       Vthj trädhe 2 tunnor
C    Enn stenot hårdewalz änngh ad 3 laß.
       Höö på gierdeß linnderna 7 laß.
       Enn lithenn sanck änngh som jngen kun-
       de mätha nor wedh siön, starhöö 3 l
       Änn små engerönninger långt i sko-
       gen som icke heller kunde mäthaß til 5 l
       Godt fijske i Fiällsiönn så wäll som i
       kiärnn i skogen.
       Allehanndha godh fångeskogh och mule-
       bethe nogh.
       

  Notarum Explicatio

A    Homsion.
B    Sanndh mijlla.
       Vthj sädhe 2 tunnor
       Vthj trädhe 1 1/2 tunna
C    Måßewalz ängh, 10 laß.
       Höö vthj gierdeß linnderna 2 laß.
       Falskogh och mulebethe nogh.
      
Godt fijske i skogzsiögar.
       Enn lithen bäckequarnn.

   Notarum Explicatio

A    Biurbäcken.
B    Diup swart mijlla full medh stenn.  
       Vthj sädet 3 tunnor
       Vthj träde 1 1/2 tunna
C    Måße walz änngh ad 6 laß.
       Falskogh och mulebethe nogh.
      
Godt fijske i skogzsiögar.
       Enn lithenn backiequarnn¹.
       Öffwannbenempte twänne torph ähre
       skat lagda anno 1634 för
       ett 1/8 hemman huardera.
               


(Karttext till Fjäll:)

Här möther stora fiäll och skogh, emillan Gunnarz skogh sochen och Fiäll.
Fiäll.

(Karttext till Humsjön:)

Stora fiäll och skogar emillan Frißdalenn och detha finnetorpet
Homsiöen
Här mother² stor skogh emillan Tobijn och Homsiönn.

(Karttext till Bjurbäcken:)

Stora fiäll och skogar in till Narigit
Byrbäcken.
S<k>ogh emillan Bijrbäcken och Salungenn
Scala ulnarum


¹ backiequarnn dvs. bäckiequarnn
² mother dvs. möther