R3:140


(Rubrik:)           Jösze härad

   

 Notarum Explicatio


A        Wästegården.
           Vthj sädhe  5 7/8 tunnor
           Vthj trädhe 2  tunnor
B        Sandh mylla medh sågh vthj
           Måße walz höö i gerdeß linderna 16 l
           Fånnge skogh och mulebet nogh
           Fiske vthj skogz kiärnn                                                                                        

 Notarum Explicatio

A        Langelan.
           Vthj sädhe   8 tunnor
           Vthj tradhe  2 3/8 tunna
B        Sand mylla medh sågh vthj
C        Ler giordh
           Höö i gerdeß linderna 10 laß
D        Måße walz ängh 6 laß
E         Eth ödetorph hårdewalz höö
           7 laß
G        Enn beteß haga
           Fånge skogh och mulebet nogh
           Godt fiske i skogzsiögar
           Quarn lithenn
          
      
        
(Karttext till Västergården:)

Wästegården.
På denna sijdhan ähr bergh och skogh
Morast ägor med sin åker.
Här emillan Wästegården och Långelan ähr en ½ mijld fiäl och nottigh skogh ibland.

(Karttext till Långlanda:)

Här möter Köla sochnn medh sina skogz ägor.
Långelan.
På denna sijdhan ähr skogh och mulebet nedh till Wrångh.
Scala ulnarum