R3:141(Rubrik:)           Edha sochn

    
                                                                                            
 Notarum Explicatio


A        Håltbergh.
           Vthj sädhe 11 1/tunnor
           Vthj trädhe    5  tunnor
B        Grunn lera
C        Sanndh mylla
           Höö i gerdeß linnderna 10 laß
D        Hårdewalz anngh¹ 4 laß
E         Måße walz änngh mycket sandhtreffwen
           höö 8 laß
F         Betheß hagha
           Fånngheskog² och mulebet til nodtorfft³
           
          
                                     
(Karttext:)

På denna sijdhann ähr skogh bergh och stora måßar iblandt.
Håltebergh
Här möter Koltlans ägor.
Här möter Nolbij ägor
Här möter Wäsby
Här möter Tals ägor
Denna ängian ähr belägenn wäster nor ifrån gården wijdh paß ½ myld. Ähr skogh bergh
         och stora måßar emillan


¹ dvs. änngh
² skog skrivet över rad, ovanför och
³ dvs. nödhtorfft