R3:142


(Rubrik:)           Jösze härad
    
                                                                                            
 Notarum Explicatio

A      Kortlandh
        Vthj sädhe    8 ¼ tunna
        Vthj trädhe    2 ½ tunna
B      Grun lera
C      Hårdewalz änngh 5 laß
D      Måße walz ängh mycket sandhtreffwen
         Höö 15 laß
         Höö på gerdeßlinderna 10 laß
E      Eth torppeställe vnder Kortland
         Vthsädhe    40 kannor
F      Hårdewalzängh 6 laß
         Fånngheskogh och mullebet lithet
G      Eth ödetorph ähr beläget västan
          elffwann ähr och enn skogeparck til
          samma torph
H      Denna älffwann hether Wranngh
       
                                          
(Karttext:)

Skogh och bergh på denna sijdan
Kortland
Här möter Håltebärgz ägor.
Skogh och mulebet med måßar ibland, emällan gården och engiarna.
Här möter Grytwedz ägor i Kiöla sochn
Scala ulnarum