R3:143

 


(Rubrik:)           Edha sochn
    
                                                                                            
 Notarum Explicatio

A      Mälby
        Vthj sädhe      16 tunnor
        Vthj trädhe      5 ¼ tunna
B      Grunn lergiordh
C      Röö sanndhmylla
         Höö på gerdeß linderna 14 laß
D      Hårdewalz änngh 5 laß
E      Eth elackt ödetorph hårdewalz
         höö 3 laß
F      Enn sandhmoo som jnthet doger
        Fångeskogh och mulebet jnthet
        Öffwerbemälte gårdh haffwer och enn
        änngh i Kiöla sochnn, tilhopa medh
        Grötwijdhz änngh höö 3 laß

Notarum Explicatio

A¹     Hammar
        Vthj sädhe      22 tunnor
        Vthj trädhe     10 tunnor
B      Lera
C      Hårdewålz änngh   20 laß
D      Sannck måßewalz änngh   30 laß
        Höö på gierdeß linderna   8 laß
        Fångeskogh och muletbet lithet
        Elack fijske i Bijsiön
        Enn cronnedell som ähr skiänck ifrån Bölbijn
E      Och til kijrkiann vthsädhe på samma cronedel
        1 ¾ tunnor sandmylla

       
                                          
(Karttext till Mälby:)

På denna sijdan ähr skogh och mulebeet och sträcker sigh wp til Empterödh.
Mälby
Här möter Nolbij ägor medh sin åker och enngh.

(Karttext till Hammar:)

Hammar
På denna sydan möther Skiögerwålz ägor
Här möter Hage ägor


¹ Bokstäverna A-D är tecknade i rött.