R3:144

 


(Rubrik:)           Jösze härad
    
                                                                                            
 Notarum Explicatio

A     Wäszbij
         Vthj sädhe      23 ½ tunna
         Vthj trädhe     11 tunnor
B      Elack sandhmylla
C      Godh lermylla
D      Elack röö mylla
E      Enn beteß haga
        Höö på gerdeß linderna 18 laß
        Fångeskogh och mulebet lithet
        Elack fijske vthi Hungenn
        Humblegårdh 300 stänger
       
Haffwer och sinn änngh på nästfölian-
        de sijdha.


(Karttext:)

Här möter Håltebergz ägor
Här möther Nolbij ägor
Wässby
På denna sijdhan ähr skogh och mulebeet nedh til elfwan Wrångh.
Här möther Hage ägor
Skogh och bergh emillan Wästbij och Nolare bij.
Scala ulnarum