R3:145


(Rubrik:)           Edha sochn
    
                                                                                            
 Notarum Explicatio

A     Nolby
        Vthj sädhe      12 tunnor
        Vthj trädhe      4 5/8 tunna
D¹    Sanndh mylla
        Höö på gerdeß linderna 8 laß
C     Sandhtreffwenn måße walz änngh 3 laß
D     Betheß haga
E     Måße wallz änngh mycket sandreffwen
        höö 10 laß
        Fångeskogh och mulebet till nödhtorfft
        Fijske i skogz kiärnn
F²    Mijket sandreffwenn måßewalzänngh
        til Wäßbij höö 58 laß
G     Sanck måße änngh höö 4 laß
NB   Wranghelffwenn

(Karttext:)

På denna sijdha ähr skogh, bergh och måßar alt in til Morast och Södra Ämperödh
Här moter³ Wäßby ägor
Här möter Mälby ägor
Edha kyrckia
Här möther Hage ägor
På denna sijdhan om Wrångh moter Gröt Wedz ägor
Hungenn


¹ D i Notarum Explication bör motsvara B på kartan
² Bokstäverna F och G är tecknade i rött.
³ dvs. möter