R3:146

 


(Rubrik:)           Jösze härad    Edha sochn
    
                                                                                            
 Notarum Explicatio

A     Haghen
        Vthj sädhe   12 tunnor
        Vthj trädhe   3 3/8 tunnor
B      Godh lermylla
C      Sanck måße wallz änngh 42 laß
        Höö vthj gierdeß linnderna 6 laß
D      Eth torpheställe hårdewalz höö 5 l
E      Vthsädhe 1 ¾ tunna
        Fängheskogh och mulebet til nödhtorfft
        Godt fijske i Bijsiönn

(Karttext:)

Hagen
Här möter Mälby ägor
Wäßbi ägor
Här möther Hammarz ägor
Scala ulnarum