R3:15


(Rubrik:)           Brunskog sochn                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio


A     Åstenäs.
B     Lergiordh.
        Vthj säde 7 tunnor
        Vthj träde 3 tunnor
C     Måße walz änngh 10 laß.
D     Eth öde torph som ligger wnder Åßtenäß
        Inthet mijcket godt höö 10 laß.
        Höö på gierdeß linderna 8 laß.
        Fånge skogh och mulebethe nogh.
       
Medelmåtigh fijske wthi Mangelenn.
        Enn quarnn som går höst och wåår.
      

  Notarum Explicatio

A     Tobyn. 
B     Grunn sandh
C     Sanndh mijlla
        Vthj sädhe 5 1/4 tunna
        Vthj trädhe 3  tunnor
D     Hårdewalz ängh 7 laß.
E     Sanck mäße angh til 8 laß.
       Skogh och mulebethe nogh.
       Lithet fijske i skogz siögar. 
       Quarn som går höst och wår.

      
         
(Karttext till Åstenäs:)

Stora bergh och skogar in till Gunnarskogh sochn
Mangen
Åstenäs
Här möther stora bergh och skogar in til Frijß daallenn 
Mangen

(Karttext till Tobyn:)

Tobyn
Här ähr stora bergh och skogh jn åt finnemarken till Bijrbäckenn 
Här ähr skog emillan Tobijnn och Slobynn