R3:16


(Rubrik:)           Jösze häradh                 
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A     Åmott.
B     Godh lermijlla
C     Sanndhmijlla.  
        Vthj sädhe 10 tunnor
        Vthj trädhe 4 1/4 tunna
D     Elack måße walz ängh 15 laß.
        Höö på giärdeß linnderna 10 laß.
        Fånge skogh och mulebethe til nödtorft.
        Godt quarnefall.
        Lithet fijske i Mangenn.
E      Eth ödetorph som brukaß half-
        partenn vnder Åmot och half-
        partenn vnder Gulleßbijnn.
        Hårdewalz höö, 18 laß
        öffwer alt.
  
         

(Karttext: )


Här möther stor skogh och bergh
Åmot.
Här mother¹ Gulleßbij ågor medh skogh 
Stora berg och skogh jmellan Kallewijckan och denne odegården²
Skogh emillan ödegården och Åmåt.
Scala ulnarum


¹ dvs. möther
² dvs. ödegården