R3:18


(Rubrik:)           Jösze härad                  
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A     Wijckene.
B     Godh lergiordh.
C     Sanndh mijlla.  
        Vthj sädhe 12 tunnor
        Vthj trädhe 4 5/8 tunna
D     Sanck måßewalz änngh 44 lmycket san-
         dreffwann, och siönn giör ofta skadha
F      Eth elackt ödetorph till Wijckene
E      Sanck måße höö på F och E 6 l.
        Höö på gierdeß linnderna 10 laß.
        Fånge skogh och mulebete til nödtorft.
        Godt fiske höst och wår i Wärmelenn.
        Quarn som går åhr och dagh.
        Haff<we>r och enn ängh A. vice W. 
  
         

(Karttext:)

Här mother¹ Gulleßby ägor
Fogaß til hopa
Här möter Slorödz ägor medh sin åker och ängh
Skogh och mulebeet till Vijckene
Skogh och mulebeet e millan Stenz stan och Wijckann
Wijckene
Store Wärmelen.
S<c>ala ulnarum


¹ dvs. möther