R3:19


(Rubrik:)           Brunskog sochn                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A     Brunskoghz prästegårdh.
B     Godh sanndh mylla.
C     Godh ler mylla
        Vthj sädhe 8 1/2  tunna
        Vthj trädhe 4  tunnor
D     Måßewalz ängh18 laß.
E      Färgie mäße som slåß höö 10 l.
F      Eth ödetorph vnder förbemälte gårdh
        Hårdhe walz höö 14 laß.
G     Halffwe holmenn til prästegården
        Höö 2 laß star
        Fånnghe skogh och mulebethe nogh
       
Godt fijske j Wärmelenn 
        Humble gårdh till 400 stänger
      

  Notarum Explicatio

A     Berga.
B     Godh sandgiordh.
C     Godh lermijlla.
        Vthj sädhe 4 7/8  tunna
        Vthj trädhe 2  tunnor
D¹    Starewalz änngh 6 laß.
E¹     Måße walz anngh² 24 laß.
        Höö på gierdeß linnderna 6 l.
        Fånngeskogh och mulebethe lithet.
        Godt fijske i Wärmelenn.
        Humble gårdh till 300 stänger
          
       
(Karttext till Brunskogs prästgård: )

Denne ängian ligger til Wyckene måßewalz walz höö 8 laß
Fogaß tilhopa medh det andra
Enn måße waltß odugße
Store Wärmelen
Brunskoghz präste gårdh
Kyrckian

(Karttext till Berga: )

Skogh och mulebete
Berga.


¹ Bokstäverna D ochär tecknade med rött tusch
² dvs. änngh