R3:2-3


(Rubrik:)           Jösze härad  Brunskoghz sochn. Brumskoghz giäldh och sochn.
                 
       

Notarum Explicatio

A   Grijthom          
      Vthsädhe 8 tunnor vthj träde 4 1/2 tunna
B    Godh sandmijlla
C    Måßewalz ängh till 44 laß.
D    Betheß hage
E    Starwalz änngh till 32 laß
      Höö på giärdeß linnderna till 5 laß
      Fånnge skogh och mullebeth till nödtorft
     
Godt hößtwiske.
      Humble gårdh till 200 stänger
     

Notarum Explicatio

A    Edhane                          
B    Lermijlla vthj sädhe 15 1/2 tunna
C   Grunn lergiordh vthj trädhe 5 1/2 tunna
D    Måßewalz änngh till 41 laß.
E    Mijrewalz änngh till 6 laß
      Fånnge skogh och mulebeth till nödhtorfft
     
Godt fijske wthj Store Warmelenn
      Humble gårdh till 400 stänger                                                
      Öffwer benempte gårdh haffwer och enn ängh på näst-
      föliande sijdha.           (Karttext till Gryttom: )

Här mödter Edane ägor medh sinn engh
Fogas tillhopa medh det nedhdriga
Gryttom.
Avice
Store Warmelenn
Här mödter Arwijke sochen medh Ingerz bij ägor.
Scala ulnarum
Fogaß tillhopa medh det öffrigha


(Karttext till Edhane: )

Edhane.
Här möter Grijthomz ågor medh sinn engh
Store Warmelenn