R3:21


(Rubrik:)           Brunskogh sochn                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A     Arnäs.
B     Lermijlla.
        Vthj sädhe 5 7/8  tunnor
        Vthj trädhe 2  tunnor
C     Hårdewalz änngh 2 laß.
D     Mäße walz anngh 5 laß.
        Höö på gierdeß linndernna 
        Fånnghe skogh och mulebethe 
        lithe.
       
Nödtorfftigh fijske i Wärmelenn 
        Humble gårdh 200 stänger.
D¹    Mäße walz ängh til Arnäß 2 laß.
      

  Notarum Explicatio

A     Kyrckiebyn. 
B     Grund lergiordh.
        Vthj sadhe 4  tunnor
        Vthj trädhe 1 1/2  tunna
C     Mäße walz änngh 15 laß.
        Höö på gierdeß linnderna 4 l.
        Fånnge skogh och mulebeth till
        nödtorfft.
        Enn lithenn backquarnn²
       
      
 
       
(Karttext till Årnäs:)

Skogh och mulebete emillann Arnäß och Slorödh
Här möter Finbäckz ägor
Store Wärmelen
Arnäs.

(Karttext till Kyrkebyn:)

Kyrckiebyn.
Skogh och mulebet emillan Kyrkiobynn och Bråthen
Här möter Arnäß ägor


¹ Bokstaven D och tillhörande text är tecknat med rött tusch
² dvs. bäckquarnn