R3:22


(Rubrik:)           Jösze harad¹                   
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A     Bäckelijdh
B     Lergiordh.
        Vthj sädhe 3 1/4 tunna
        Vthj trädhe 1 1/2 tunna
C     Måßewalz änngh 14 laß.
       
Höö på gierdeß linderna 6 l. 
        Fånge skogh och mulebethe till
        nödhtorft.
        Enn lithenn bäckquarnn.

   Notarum Explicatio

A     Finbäck.
B     Ler mylla.
C     Sanndh mylla.
        Vthj sädhe 4 tunnor
        Vthj trädhe 2 tunnor
D     Måßewalz änngh.
E      Färgie måße som slåß. Höö
       
öffwer alt 24 laß.
       
Höö på gierdeß linderna 4 l. 
        Fånghe skogh och mulebeth nogh
        Elackt fijske i Wärmelenn
        Humble gårdh 200 stänger.
         


(Karttext till Finnebäck:)

Här mäter Bäckelidz ägor
Skogh och stora bergh emillan Toltakan och Finbäckz
Finbäckz
Wermelenn

(Karttext till Bäckelid:)

Bäckelijdh
Här möter Finbäckh ägor


¹ dvs. härad