R3:23


(Rubrik:)           Brunskogh sochn                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio


A     Skogh.
B     Grun lera.
        Vthsäde 1 1/2 tunna
       
Höö 6 laß. 
        Fånge skogh och mulebet
        nogh.
        Fiske i Rinnenn.

   Notarum Explicatio

A     Tackene.
B     Grunn lergiordh.
C     Elack sanndmylla.
        Vthj sädhe 8 5/8 tunnor
        Vthj trädhe 4  tunnor
D     Måßewallz ängh 10 laß.
E      Färgiemåße som slåß
        höö 8 laß
        Höö på gerdeß linderna
        10 laß.
        Fånghe skogh och mulebethe 
        nogh.
        Nödhtorfftigh fiske i Finnen¹
        Quarnn som går höst och wår
        Humble gårdh 400 stänger.

   Notarum Explicatio

A     Swartåna.
B     Elack grun lera
        Vthj sädhe 3 1/2 tunna
        Vthj trädhe 1 1/8 tunna
C     Sannck måße ängh 10 l. 
D     Hårdewalz ängh 4 l.
E      Betheß haga.
        Fånge skogh och mulebet
        nogh.
        Fijske i Rinnenn.
     

(Karttext till Skog:)

En skogh emillan Frijßdalen och Brunsko sochn en mil öf<e>r
Skogh

(Karttext till Svartåna:)

Skogh och mulebet emillan Suart ånan och Skogh
Swartåna.
Skogh och mulebet emillan  Toltackan och Tackenne.

(Karttext till Takene:)

Tackene.
Rinnen lacus
Scala ulnarum


¹ Felskrivning för Rinnen