R3:24


(Rubrik:)           Josze¹ härad                  
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A     Wästare Toltacken.
B     Godh sanndhmylla.
        Vthj sädhe 5 tunnor
        Vthj trädhe 2 tunnor
         Höö på gierdeßlinderna 5 laß

A     Östare Toltacken.
B²    Grunn lergiordh.
C²    Sanndh mylla.
        Vthj sädhe 4 1/2 tunna
        Vthj trädhe 1 5/8 tunnor
C     Färgiemåße til bäda gårdarna 7 l.
        Måßewalz ängh til båda gårdarna
       15 laß.
       
Höö på gierdeß linderna 5 laß. 
        Allehanda tarffweskogh och mulebet nogh
        Elackt fijskie i Vpsiö.
        En lithen quar<n> som går höst och wår.

   Notarum Explicatio

A     Holtan.
B     Ler mijlla.
        Vthsädhe 3 1/2 tunna
C     Måße walz ängh 3 laß.
       
Höö på gierdeß linderna 6 laß. 
        Lithen skogh och mulebeth.
        Fijske i Wermelenn.
        Haffwer och enn ängh på andra sidan
        näst effterföliande höö 2 laß.
         

(Karttext till Västra Talken:)

Wästere Toltacken
Skogh och bergh emillan Fijnbek och Toltakan

(Karttext till Östra Talken:)
 
Östere Toltacken.
Skogh och mulebeet emilllann Toltackan och Takenne
Vpsiö

(Karttext till Hortan:)

Bergh och skogh emillan Fijnbäck och Hooltan
Holtan.
Store Wermelen.
Stora bergh och skogh emillan Winterzstadh och Hooltann
 

¹ dvs. Jösze
² Bokstäverna B och C  är tecknade med rött tusch