R3:25


(Rubrik:)           Brunskog sochn.                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A     Wintersta.
B     Grundh lera elack.
        Vthsäde 4 5/5 tunnor
C     Måßewalz linder[der] 14 laß.
        Fånghe skogh och mulebet til nödtorft
        Fiske i Wermelenn.

   Notarum Explicatio

A      Säwelskogh.
B      Sandh mijlla.
C      Elack grundh lera.
        Vthj sädhe 4 1/2 tunna
        Vthj trädhe 2 1/8 tunna
D      Staränngh 5 laß.
E      Måßewalz ängh 15 laß.
        Höö på gierdeß linnderna 6 l.
        Allehanda fångeskogh och mulebeth.
        Godt fijske i Säwalen och skogzkiern.
        Quarnefall
        Humblegårdh til 100 stänger.

     

(Karttext till Vintersta:)

Denna ängiann ligger till Holtann.
Store Wärmelen
Skogh och mulebeet emillan Spånga dalen och Wintersta
Wintersta.

(Karttext till Sävelskog:)

Kiärn
På denna sijdhan om alffwen lijger skogh som lijder til Strand
Skogh och bergh emillan Takene och Säwälskogh
Säwelskogh.
Säwalen.
Scala ulnarum


¹ dvs. Jösze