R3:26


(Rubrik:)           Jösze harad¹                  
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio


A     Spångadalen.
B     Godh lermylla.
        Vthsädhe 4  tunnor
C     Måßewalz änngh 18 laß.
        Allehanda fångeskogh och mulebeth
        nogh

   Notarum Explicatio

A     Lille Skiärmenäs
B     Elack sandh mijlla.
        Vthsädhe 3 7/8 tunna
C     Måßewalz änngh 8 laß.
D     Enn betheß haga.
        Fångeskogh och mulebethe nogh.
        Godt fijske i Wärmelenn.
        Lägenhet at giöra mer ängh 
        Offwanbemälte gårdh haff<we>r en ängh wijdh
        Stora Skiärmenäß belägenn
E²     Star walz ängh som bruckaß
        vnder Strandh höö 3 laß


(Karttext till Spångadalen:)

Skogh och mulebeet emilllan Spångadalen och Winterstadh.
Spångadalen
Skogh och bergh emillan Såfwelskog och Spångadalen

(Karttext till Spångadalen:)

Fogaß tilhopa medh det på den andra sijdan
Lille Skiärmenäß
Store Wärmelenn.
Skogh och mulebeet 
 

¹ dvs. härad
² Bokstaven E och tillhörande text är tecknad med rött tusch