R3:27


(Rubrik:)           Brunskogh sochn                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio


A     Stora Skiärmenäs
B     Sanndh mylla.
C     Godh ler mylla.
        Vthi sädhe 11 1/4 tunna
        Vthi trädhe 5  tunnor
D     Färgie måße som slåß til Stora
        Skiärmenäß höö 9 laß.
E      Elack hårdewalz ängh 58 l.
F      Eth elakt öde torph ähr
        bådhe skogh och fijske till.
G     Och eth ödetorp hårdewalz
        höö 6 laß.
H     Färgie måße som slåß höö 10 l.
        Fångeskogh och mulebet nogh.
        Godt fijske i Wärmelenn.
        Höö på gerdeß linderna 12 l. 
        Humble gårdenn 400 stänger.
J¹     Färgie som slåß til Lilla
        Skiärmenäß höö 14 laß.

   

(Karttext: )


Store Wärmelenn
Stora Skiärmenäß.
Skogh och mulebeet emilllann ödegården och Skiärmenäß
Stora bergh och skogh emillan Sandwijckan och denne ödegårdenn.
Stora Wärmelenn
Scala ulnarum


¹ Bokstaven J är tecknad med rött tusch