R3:28


(Rubrik:)           Jösze härad          
           
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio

A     Drögznäss.
        Vthj sädhe 7 1/2 tunna
        Vthj trädhe 3  tunnor
B     Sanndh mylla jnthet mycket god.
C     Elack måßewalz ängh 8 l.
D     Enn färgie mäße som slåß 10 l.
E      Eth elackt ödetorp hårdewalz
        höö 3 laß.
F      Enn beteß haga.
        Höö på gierdeß linderna 12 l.
        Fånngeskogh och mulebeth nogh.
        Fijske elack i Wärmelen.
        Quarn som går åhr och dagh.
        Humblegårdh 400 stänger.(Karttext: )


Stora Wärmelen
Stora fiäll och skog emillan Boda sochen och Drögznäß
Drögznäs
Skogh och bergh emillan Drögznäß och Strand.
Scala ulnarum